przerabiać


przerabiać
Przerobić coś na własną, na swoją modłę zob. modła 3.
Przerobić kogoś na swoją modłę zob. modła 4.
Przerobić kogoś na swoje, własne kopyto zob. kopyto 1.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • przerabiać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, przerabiaćam, przerabiaća, przerabiaćają, przerabiaćany {{/stl 8}}– przerobić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, przerabiaćbię, przerabiaćbi, przerabiaćrób, przerabiaćbiony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przerabiać — ndk I, przerabiaćam, przerabiaćasz, przerabiaćają, przerabiaćaj, przerabiaćał, przerabiaćany 1. forma ndk czas. przerobić (p.) 2. zwykle w imiesł. biernym «wplatać coś w tkaninę, tkając przeplatać czymś; przetykać» Szyfon przerabiany srebrem.… …   Słownik języka polskiego

  • przerobić — dk VIa, przerobićbię, przerobićbisz, przerobićrób, przerobićbił, przerobićbiony przerabiać ndk I, przerobićam, przerobićasz, przerobićają, przerobićaj, przerobićał, przerobićany 1. «opracować coś powtórnie, zmienić kształt, formę czegoś… …   Słownik języka polskiego

  • trawestować — ndk IV, trawestowaćtuję, trawestowaćtujesz, trawestowaćtuj, trawestowaćował, trawestowaćowany «przerabiać, zmieniać czyjąś wypowiedź, dostosowując ją do innej sytuacji, przerabiać utwór literacki o charakterze poważnym na żartobliwy lub… …   Słownik języka polskiego

  • brykietować — ndk IV, brykietowaćtuję, brykietowaćtujesz, brykietowaćtuj, brykietowaćował, brykietowaćowany techn. «przerabiać mechanicznie pod wysokim ciśnieniem drobnoziarniste materiały na brykiety» …   Słownik języka polskiego

  • koksować — ndk IV, koksowaćsuję, koksowaćsujesz, koksowaćsuj, koksowaćował, koksowaćowany 1. techn. «przerabiać węgiel kamienny lub produkty naftowe na koks przez ogrzewanie węgla w bardzo wysokiej temperaturze bez dostępu powietrza lub przez specjalną… …   Słownik języka polskiego

  • kompost — m IV, D. u, Ms. kompostoście; lm M. y «nawóz organiczny otrzymywany z mieszaniny różnych odpadków, głównie roślinnych, przekładanych ziemią lub torfem w stosach, po ich częściowym rozkładzie tlenowym przez drobnoustroje» Przerabiać odpadki… …   Słownik języka polskiego

  • kuźniczo — rzad. przysłów. od kuźniczy Przerabiać stal kuźniczo …   Słownik języka polskiego

  • mleć — ndk XI, mielę, mielesz, miel, mełł, mełła, mełli, mielony «kruszyć, rozdrabniać, rozcierać coś na drobne cząsteczki (na proszek, na miazgę), posługując się odpowiednimi przyrządami i urządzeniami mechanicznymi; przerabiać zboże na mąkę, kaszę»… …   Słownik języka polskiego

  • nicować — ndk IV, nicowaćcuję, nicowaćcujesz, nicowaćcuj, nicowaćował, nicowaćowany «przerabiać, odnawiać jakąś część garderoby, odwracając tkaninę na lewą stronę» Nicowany płaszcz. Nicowana marynarka. Nicować spodnie. przen. «roztrząsać, rozpatrywać coś… …   Słownik języka polskiego